Es bitcoin reglamentas. Petrašiūnai, Variantai mechel

es bitcoin reglamentas

es bitcoin reglamentas

Tai atitinka Komisijos prioritetus užtikrinti, kad Es bitcoin reglamentas prisitaikytų prie skaitmeninio amžiaus, ir kurti perspektyvią žmonėms tarnaujančią ekonomiką. Skaitmeninių finansų rinkinys apima naują ES es bitcoin reglamentas sektoriui 1 skirtą skaitmeninių finansų strategiją, kuria siekiama užtikrinti, kad ES dalyvautų skaitmeninėje revoliucijoje ir, pasitelkusi pirmaujančias inovatyvias Europos įmones, jai vadovautų, taip Europos vartotojams ir įmonėms sudarydama sąlygas naudotis skaitmeninių finansų privalumais.

Be šio pasiūlymo, rinkinys taip pat apima pasiūlymą dėl paskirstytojo registro technologijos rinkos infrastruktūrų bandomosios tvarkos 2pasiūlymą dėl skaitmeninės veiklos atsparumo 3 ir pasiūlymą paaiškinti arba iš dalies pakeisti tam tikras susijusias ES finansinių paslaugų taisykles 4.

es bitcoin reglamentas

Viena iš strategijoje nurodomų prioritetinių sričių — užtikrinti, kad ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistema būtų palanki inovacijoms ir nesudarytų kliūčių naujųjų technologijų taikymui.

Šis pasiūlymas kartu su pasiūlymu dėl paskirstytojo registro technologijos bandomosios tvarkos yra pirmieji konkretūs veiksmai šioje srityje.

es bitcoin reglamentas

Kriptoturtas — viena iš pagrindinių blokų grandinės technologijos prietaikų finansų srityje. Nuo m. Dombrovskis paragino jas dar kartą įspėti investuotojus.

es bitcoin reglamentas

Kartu EBI ir ESMA pabrėžė, kad dauguma kriptoturto nepatenka į ES finansinių paslaugų teisės aktų išskyrus ES teisės aktus, skirtus kovai es bitcoin reglamentas pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taikymo sritį, todėl jam negalioja su vartotojų ir investuotojų apsauga, rinkos vientisumu ir kt.

Be to, keletas valstybių narių neseniai priėmė teisės aktus, skirtus atvejams, kai kriptoturtas lemia rinkos susiskaidymą. Neseniai atsirado palyginti naujas kriptoturto pogrupis — vadinamoji stabilizuotoji virtualioji valiuta — kuris atkreipė viso pasaulio visuomenės ir es bitcoin reglamentas institucijų dėmesį. Nors kriptoturto rinka tebėra kukli ir šiuo metu nekelia grėsmės finansiniam stabilumui 7ji gali pasikeisti išleidus pasaulinę stabilizuotąją virtualiąją valiutą, kurią siekiama plačiau naudoti įtraukiant jos vertę stabilizuojančias savybes ir išnaudojant tinklo poveikį, kurį lemia šį turtą skatinančios įmonės 8.

es bitcoin reglamentas

Komisija ir Taryba, pripažindamos galimą kriptoturto keliamą riziką, m. Visai neseniai Europos Parlamentas pradėjo rengti ataskaitą skaitmeninių finansų tema, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas kriptoturtui Siekiant sureaguoti į visus šiuos klausimus ir sukurti ES sistemą, kuria sudaromos sąlygos tiek kriptoturto rinkai, tiek tradicinio finansinio turto pakeitimui kriptožetonais ir platesnio masto PRT naudojimui finansinių paslaugų srityje, šis reglamentas teikiamas kartu su kitais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

es bitcoin reglamentas

Komisija taip pat siūlo paaiškinti, kad dabartinė finansinių priemonių apibrėžtis pagal kurią nustatyta Finansinių priemonių rinkų direktyvos 12 FPRD II taikymo sritis apima ir paskirstytojo registro technologija grindžiamas finansines priemones 13ir paskirstytojo registro technologijos rinkos infrastruktūrų bandomąją tvarką, taikomą šioms priemonėms Bandomoji tvarka sudarys sąlygas eksperimentuoti saugioje aplinkoje ir gauti įrodymų galimiems tolesniems pakeitimams pagrįsti.

Galbūt jus domina